http://www.nedirnasilyapilir.net/wp-content/uploads/2013/01/yazarlik.jpghttp://www.nedirnasilyapilir.net/wp-content/uploads/2013/01/yazarlik.jpg

Alkol (Alcohol) Nedir ?

     Alkol, en yararlı kimyasal maddelerden biri olan alkol karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir bileşiktir. Bu üç maddenin değişik biçimlerde birleşmesiyle değişik yapı ve özellikte alkoller elde edilir. Bütün alkoller içinde en bilineni etanol olarak da adlandırılan etil alkoldür. Etil alkol rakı, bira, viski, cin, rom, konyak ve şarap gibi alkollü içkilerin temel maddesidir; bu yüzden adı belirtilmeksizin yalnızca alkol dendiğinde etil alkol anlaşılır. Öbür alkoller ise yakıt olarak, kir ve lekelerin temizlenmesinde çözücü olarak, ilaçların ve çeşitli maddelerin yapımında başlangıç maddesi olarak kullanılır.bira

     Bir fıçı şekerli suya maya katılır ve ılık bir yerde tutulursa, bu karışım bir süre sonra köpürerek karbon dioksit gazı çıkarmaya başlar ve fıçıda bir alkol çözeltisi oluşur. Mayalanma denen bu süreç sanayide elma suyu, üzüm suyu, melas gibi şekerli maddelerle ve çok büyük çapta gerçekleştirilir. Melas, şekerkamışının içindeki şekerin büyük bölümü çıktıktan sonra geriye kalan yoğun sıvıdır. Bu şekerli sıvılara katılan maya, enzim denen ve mayalanma sürecini hızlandıran maddeleri içerir. Alkol yapımında arpa, patates pirinç gibi nişastalı maddelerde kullanılabilir. Ama bu durumda mayalanmanın başlayabilmesi için enzimlerin nişastayı parçalayarak glikoz denen basit bir şekere indirgemesi gerekir.

İçkilerdeki Alkol

     Bütün bu şekerli maddeler mayalandığında zayıf bir alkol çözeltisi oluşturur. Şerbetçiotu katılmış arpanın mayalandırılmasıyla yüzde 5 alkol içeren bira, üzüm suyundan 10-20 oranında alkol içeren şarap, elma suyundan elma şarabı, pirinçten Japonların ulusal içkisi olan saki yapılır. Bu sıvıların damıtılmasıyla elde edilen ürün daha yüksek oranda alkol içerir; çünkü alkol 78 °C’ de, yani sudan daha düşük sıcaklıkta kaynar. Böylece alkol buharları yoğunlaştırılarak, alkol derecesi daha yüksek olan damıtık içkiler elde edilir. Biranın damıtılmasıyla yüzde 40 alkol içeren viski, şarabın damıtılmasıyla konyak, mayalanmış melasın damıtılmasıyla da rom yapılır. Cin filizlenmiş arpa (malt) ya da çavdardan yapılır ve ardıç kozalaklarıyla ya da güzel kokulu başka maddelerle tatlandırılır. Üzüm, elma, erik gibi meyve sularının mayalandıktan sonra, damıtılmasıyla hazırlanan rakının kendine özgü kokusunu içine katılan anason verir. Ayrıca damlasakızıyla kokulandırılmış rakılar da vardır. Rakının alkol derecesi 45-50 arasında değişir.

     Mutlak alkol de denen saf alkol, elde edilmesi çok güç olan bir maddedir. Sıradan bir damıtmayla elde edilebilecek en katışıksız alkol çözeltisinde bile yüzde 5 oranında su bulunur. Her yıl dünyada milyarlarca litre alkol üretilir ve bunun büyük bölümü içki yapımında kullanılır. İçkilerde kullanılan alkolden, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yüksek oranda vergi alınır. Az miktarda içilen alkol canlandırıcı ve keyif vericidir, ama çok içildiğinde sarhoşluğa yol açar. Bu durum da beyni etkilediği için kişinin konuşması peltekleşir, hareketleri sarsaklaşır. İnsanların alkole bağımlı olmasına, yani alkolsüz yaşayamayacak duruma gelmesine alkolizm denir.

English Translation

     Alcohol, the alcohol is one of the most useful chemical substances of carbon, hydrogen and oxygen, a compound of. This combination of three different structures and properties of matter alcohols are obtained in different ways. Alcohols such as ethanol, in all the known so-called ethyl alcohol. Ethyl alcohol, raki, beer, whiskey, gin, rum, brandy and wine as well as the basic ingredient of alcoholic beverages, so when you think of the name is given for the alcohol, ethyl alcohol is only understandable. Other alcohols as fuel, removal of dirt and stains as a solvent, a variety of drugs and substances used as starting material construction.

     Yeast sugar involved in a vat of water and is kept in a warm place, after a period of foaming the mixture starts to produce carbon dioxide gas and barrel consists of an alcohol solution. This process is called fermentation industry, apple juice, grape juice, sugary substances such as molasses and is carried out on a large scale. Molasses and sugar in large part şekerkamışının dense liquid remaining after. Participating in this sugary liquid yeast, which contains the enzyme called and accelerate the fermentation process. Alcohol production of barley, potatoes, rice, starchy substances, such as may be used. But in this case, the starch fermentation enzymes to begin breaking down the simple sugar called glucose reduction is required.

The Alcohol Beverages

     All these sugary substances mayalandığında creates a weak solution of an alcohol. Participated in the fermentation of barley, hops, beer contains 5 percent alcohol, grape juice that contains 10-20 percent alcohol, wine, apple juice, cider, rice Japanese sake, which is the national drink. The product obtained by distillation of this fluid contains higher amounts of alcohol, since alcohol of 78 ° C, ie lower than the temperature of boiling water. So that the alcohol vapors are condensed, distilled spirits to obtain a higher degree of alcohol. Containing 40 percent alcohol by distilling whiskey, beer, wine, brandy distillation, the rum is made by distilling fermented molasses. China sprouted barley (malt) is made of rye and juniper kozalaklarıyla or other substances, sweetened or fragrant. Grape, apple, plum-like fruit juices mayalandıktan then prepared by distilling raki in the participating anise scent gives a unique. In addition, there are damlasakızıyla flavored raki. Raki alcohol varies between 45-50 degrees.

     Also called absolute alcohol, pure alcohol, a substance which is very difficult to obtain. Solution can be obtained by distillation of alcohol, even an ordinary least 5 percent pure water. Every year, billions of liters of alcohol produced in the world, and much of it is used for making drinks. Alcohol used in beverages, taxes are also high in Turkey, as in many countries. Smoking is fun, refreshing and a small amount of alcohol, but it leads to drunkenness consummation. This situation affects the brain’s speech peltekleşir, sarsaklaşır movements. People who are dependent on alcohol, so called non-alcoholic alcoholism to become and live on.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (8 votes cast)
Alkol (Alcohol) Nedir ?, 4.5 out of 5 based on 8 ratings
708 gün önce tarafından yazıldı. Kategori: İçecekler , Nedir | Herhangi bir yanıtı takip edebilirsiniz RSS besleme veya Üye olarak konuya bir yanıt bırakabilirsiniz.
hakkında

1983 yılında doğdu. 2003 yılında Selçuk Üniversitesinde lisansını tamamladı. Çeşitli sektörlerde çalıştı ve 2009 yılında kendi işletmesini kurdu. 2012 yılında kurmuş olduğu bu site ile insanlara yararlı bilgiler vermeyi hedefliyor.

Yorum Yapılan Konu: Alkol (Alcohol) Nedir ?
    • moonlight
    • guzel paylasim viskinin biradan yapildigini bilmiyordum :)

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: +1 (from 3 votes)

Bir Yorum Yazın